Op studiereis buiten de regio

~ door Anouk Bruin & Emin Kececi

foto 3

Regio College gaat op onderzoek uit in Dublin naar duurzaamheid in de gezondheidszorg.

Wij van het Regio College zijn trots op onze MBO-studenten!

Wij willen daarom de studenten een extra kans bieden om zich breder te gaan oriënteren richting "duurzaamheid". Zo is het idee ontstaan om onze studenten kennis te laten maken met duurzaamheid in de gezondheidzorg. Wij willen ze niet alleen in Nederland de duurzaamheid laten ontdekken, maar ook in Dublin. De reden dat wij Dublin als tweede casus hebben gekozen is omdat Ierland koploper wil worden op gebied van duurzaamheid. Dit maakt het vergelijken van de twee casussen heel leerzaam en interessant  voor onze studenten.

Binnen het huidige onderwijssysteem wordt nog niet veel onderzoek gedaan en verdient het thema duurzaamheid veel meer aandacht! Wat ons betreft gaat dit veranderen voor onze tweedejaarsstudenten van de opleiding assistenten in de gezondheidszorg!

Wij willen daarom een driedaagse studiereis maken naar Dublin!

De studenten gaan gedurende de reis ziekenhuizen bezoeken om data te verzamelen voor hun onderzoek.

De financiële middelen van de school en van de leerlingen zijn helaas niet toereikend om deze studiereis te betalen. En daarom doen wij een beroep op u! Wij hopen door middel van deze crowdfundingscampagne ons reisbudget bij elkaar te krijgen om zo met elkaar aan de slag te gaan met duurzaamheid in de gezondheidszorg!

Natuurlijk hopen wij dat onze studenten ook van andere culturen leren en zodoende dragen wij bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Dit initiatief willen wij straks binnen Regio College breed gaan inzetten. Uiteindelijk streven wij ernaar dat, als deze reis doorgaat en deze pilot slaagt, het thema duurzaamheid binnen alle opleidingen in Nederland wordt geïntegreerd (en natuurlijk de rest van de wereld!!).

Hierdoor hopen wij dat ook MBO studenten in de toekomst binnen hun eigen werkgebied adviezen kunnen uitbrengen over duurzaamheid naar bedrijven of instellingen. Op deze manier zijn wij ervan overtuigd dat MBO studenten het verschil kunnen maken en kunnen laten zien hoe belangrijk de MBO-doelgroep in Nederland is.

Tot slot hopen wij dat dit initiatief groeit tot een landelijke samenwerking met meerdere MBO scholen. 

Doneren betekent in dit geval daarom bijdragen aan een leerzame ervaring voor onze MBO-studenten en aan een duurzamere dus mooiere wereld!